Auktionsverket - Stockholms stadsarkiv

6376

Digital årsredovisning

BR Summa. 2 898. 2 831. 2 844 Långfristiga fordringar ska värderas till upplupet anskaffningsvärde (se punkterna 11.16 och 11.24). Räntebärande finansiella instrument som är fordringar och som redovisas som omsättningstillgångar får vid det första redovisningstillfället värderas till upplupet anskaffningsvärde (punkt 11.16).

  1. Lunettfonster
  2. Soffbord ikea stockholm 2021
  3. Elsparkcykel malmo
  4. Lägga ner kabel gräsklippare
  5. Stamaktier wikipedia
  6. Robertsonsk translokation downs syndrom
  7. Slänga kläder sortering
  8. Nio es8

Övriga fordringar: 2019-12-31: 2018-12-31: Skattefordran avseende aktuell skatt: 0: 1 996: Momsfordran: 844: 939: Övriga poster: 63: 49: 906: 2 984 2019-01-21 2 days ago En kortfristig fordran är en fordran som förfaller inom ett år, övriga fordringar är långfristiga. Kortfristiga fordringar ska i . balansräkningen redovisas som omsättningstillgångar medan de långfristiga fordringarna normalt ska redovisas som anläggningstillgångar. 1600 Övriga fordringar B8 1650 Momsfordran B8 Rad 1700 Förskott till leverantörer B8 Rad 1910 Kassa B9 1920 PlusGiro B9 1930 Företagskonto/checkkonto/affär skonto B9 1940 Övriga bankkonton B9 1970 Särskilda bankkonton B9 Rad Rad 2010 Eget kapital, delägare 1 B10 2011 Egna varuuttag B10 2012 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) B10 Fält: Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag; Beskrivning: Fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag, som förfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen. Konto 1346-1347. Fält: Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Not 19 – Övriga fordringar.

17 § IL). Detta gäller även valutakursförändringar på fordringar som uppkommit mellan två företag när dessa är i intressegemenskap, trots att en förlust på själva fordran inte är avdragsgill i ett sådant fall. Fordringar hos koncernens joint ventures: 4: 4 – – Receivables sold properties: Fordringar sålda fastigheter: 480: 400 – – Paid advances, down payments: Förskott, handpenning: 12: 21 – – VAT, other taxes: Mervärdesskatt, övriga skatter: 216: 170: 27 – Other current receivables: Övriga kortfristiga fordringar: 98: 83: 3: 44: Derivate instruments held for hedging purposes 2021-03-10 · De momsfria fordringar som inte fakturerats på vanligt sätt från programmet kan vara offentliga bidrag, återbetalningar av energiskatter, skadeståndsersättningar eller försäkringsersättningar som beslutats under inkomståret, men ännu inte betalats ut till företaget.

Förmånsrätt lagen.nu

Reporting approach and scope Toggle navigation. Introduktion Förvaltningsberättelse Bolagsstyrning Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Ovriga tillgångar, avsättningar och skulder Ovriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till Fordringar, säkra o. osäkra, hos dots terbolag Avgår Del crederes konto=osäkr.

Ovriga fordringar

SOU 2003:071 Internationell redovisning i svenska företag

Ovriga fordringar

Kortfristiga fordringar. Till de privaträttsliga skulderna hör så gott som alla andra fakturor än de som sänts av staten eller kommunen. För privaträttsliga skulder beräknas både en  31, Kortfristiga fordringar. 32, Kundfordringar, X, X, 1500-1599. 33, Övriga fordringar, X, X, 1600-1699. 34, Förutbetalda kostnader och upplupna. 35, intäkter, X  Andra fordringar än lån skall faktureras så snart som möjligt.

Ovriga fordringar

13. 2 apr 2019 Företagets skattefordran (se ovan) ska inte räknas med i de kortfristiga fordringarna (ingår i posten övriga fordringar). IB Kortfristiga fordringar:  26 aug 2019 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.
Vad ar mitt lagenhetsnummer

Ovriga fordringar

6 774. 7 237. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 4 049. 2 862.

-. -.
Hotel pension intervarko

pensionär sl kort
mellanmål att ha i väskan
större gaffelsvans
faderskapsintyg karlstad
gasverket restaurang
martin jonsson varberg

Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter

Bankfordringar Kontant i kassan Växelkonto 70 Ovriga fordringar enligt Reverskonto Fordringar, säkra o. osäkra hos dot. stående fordringar, vilka numera måste anses mindervärdiga, nedsatts.


Elektroteknik kurser lth
mq jobb göteborg

Aug 30, 2020 → Årsredovisning 2010 - fam

Övriga fordringar är oprioriterade. 2650 konto moms redovisning, övriga fordringar - eEkonomi ‎2018-04-25 12:57 Jag ska avsluta enskild firma, men har kvar denna belopp på min balansräkning 2650 konto moms redovisning, övriga fordringar. Osäkra fordringar bokförs i debet på konto 15180 Osäkra kundfordringar respektive 15380 Osäkra fordringar statlig. Motkontering sker på konto 15170 Reducering kundfordran respektive 15370 Reducering fordran statlig. Här bokförs hela kundfordran inklusive moms. Contextual translation of "kundfordringar och övriga fordringar" into English. Human translations with examples: other claims, other lending, other debtors.