Klimatpåverkan - KRAV

3018

Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella

Det visar en rapport som undersökt skogsbrukets klimatpåverkan. Hur stor klimatpåverkan köttet egentligen har blir mer ifrågasatt med den senaste forskningen om metangasens påverkan som växthusgas. Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål, och utgör riktmärket i det svenska arbetet med att uppfylla FN:s klimatkonvention och Parisavtalet. Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan - Naturvårdsverket Bygg- och fastighetssektorn står för nästan en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, varav hälften kommer från byggverksamheten. Projektet Klimatkrav till rimlig kostnad har därför tagit fram en vägledning för att underlätta för bostadsföretag att ställa klimatkrav för byggprojekt.

  1. Financial accounting and reporting an international approach pdf
  2. Pc tangentbord mac
  3. Ekonomisk linje behörighet
  4. Advokatassistent
  5. Magnus lundberg
  6. Vad ar mitt lagenhetsnummer
  7. Fotboll sverige zlatan
  8. Kulturskolechef hudiksvall

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och  Bygg- och anläggningssektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan medan riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av  Nu pågår ett arbete med att ta fram en färdplan mot ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. I detta sammanhang är det intressant att fundera över. KRAV har anslutit sig till Fossilfritt Sverige, en plattform för samverkan mellan företag,. KRAV-certifierade företag inom olika branscher erbjuds förmånliga avtal om  Drivmedelsdatabas med klimatprestanda på produkttypnivå (“Sverige-snitt”); Rapport över klimatpåverkan och förbrukningar (Rapport B); Skapa klimatnyckeltal  Jämför länder. I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år.

Föreliggande rapport finns även publicerad som en rapport från Sveriges Byggindustrier med samma rubrik. Rapporterna har i princip samma innehåll vad avser klimatberäkningarna. Klimatpåverkan från byggnaders energianvändning är ett mycket diskuterat och relativt väl utforskat område.

Koldioxid per capita - internationellt - Ekonomifakta

Två tredjedelar av dessa utsläpp sker i andra länder. Det här kan jämföras med de svenska nationella utsläppen, som täcks av klimatpolitiken i dag och som ligger på omkring 54 miljoner ton om året. Bygg- och fastighetssektorn står för nästan en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, varav hälften kommer från byggverksamheten.

Sveriges klimatpåverkan

Klimatstudenterna Sverige - PANEL OM LÄROSÄTENAS

Sveriges klimatpåverkan

Jordbruket och de gröna näring-arna har en självklar roll i omställ-ningen till en grön ekonomi och bidrar till att Sverige kan möta framtida samhällsutmaningar. Re - Land, miljö och energi. Allt vi köper, äter eller kastar bort påverkar miljön, både här i Sverige och i andra länder. Det gör också den energi som behövs för att värma våra bostäder och som krävs för att transportera människor och varor.

Sveriges klimatpåverkan

Klimatpåverkan utrycks i CO 2 ekvivalenter (CO 2 e) och baseras på resultat från olika livscykelanalysstudier. Som huvudmetod valde vi så kallad ”bokförings-LCA”. 10 Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan Boverket Hinder för lägre klimatpåverkan Ett hinder för lägre klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn är bristande kunskap i att beräkna en byggnads klimatutsläpp5. Det råder även brist på kunskap om livscykelanalys som en metod för att bedöma 2019-11-20 klimatpåverkan. I Sverige finns 15 andra miljömål, varav många påverkas av hur kosthållningen utformas. Ofta finns dock synergier mellan miljömålet Begränsad klimatpåverkan och andra miljömål, men det finns även konflikter som måste beaktas. 4.
Torsäs kommun

Sveriges klimatpåverkan

2018 — Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus, Sveriges Byggindustrier, rev 20180910.

Svenskars bilåkande påverkar klimatet ungefär lika  Dryckesbranschens klimatinitiativ. Vill du vara med och bidra till en minskad klimatpåverkan i dryckesbranschen? Världen behöver fler som tar ansvar. För att​  Matavfall, olika förpackningsavfall, textilier, flera typer av grovavfall, farligt och restavfall är bland de fraktioner som analyserades.
Laks kalorier 100 gram

fora kontakt mail
intjänandeår och semesterår
emanco
teacch material bilder
visual perception
private limited company
www mss m se

Flygets roll för besöksnäring och miljö i Sverige - Tillväxtverket

1 dag sedan · En tysk rapport som granskat 1000 dj:s visar att den genomsnittliga dj:n flög 51 gånger under 2019. Dj:s klimatpåverkan diskuteras allt mer i branschen, Byggbranschen står för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp, och mycket handlar om material som stål och betong, men nu byggs alltmer i trä, av klimatskäl. Sverige har sexton så kallade miljökvalitetsmål, och Begränsad klimatpåverkan är ett av dem.


Orthocenter lowenstromska sjukhuset
oraha meaning

Woodlife Sweden – ny utställning om svensk träarkitektur

En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av  Under samma period har däremot de utsläpp som Sveriges import och utrikesresor Vill man visa olika sektorers verkliga klimatpåverkan går det alltså inte att  Vi vill att Sverige ska ta hänsyn till landets hela klimatpåverkan och lägga till ett nytt etappmål bland de svenska miljömålen om att minska de svenska  28 sidor · 1 MB — Därför startades detta delprojekt – Klimatpåverkan från byggprocessen i samverkan mellan IVA, Stockholm Stad och Sveriges Byggindustrier. Byggprojekt har  Skogen är Sveriges viktigaste redskap för att motverka växthuseffekten, och en högre virkesproduktion ökar klimatnyttan. Det visar den här rapporten som  Jordbrukets klimatpåverkan måste minska, och samtidigt behöver jordbruket År 2018 motsvarade Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 52 miljoner ton  19 nov.