Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara - Ljungby kommun

5594

Hantering av brandfarliga varor - Emmaboda kommun

miljöstation Utrymme för att ta emot miljöfarligt avfall, t.ex. burkar och flaskor, som kan innehålla Verksamhet som hanterar brandfarlig eller explosiv vara, oavsett om den är tillståndspliktig eller inte, ska utreda risk för uppkomst av explosiv atmosfär, enligt SRVFS 2004:7. Detta ska redogöras i en klassningsplan med tillhörande klassningsritningar där riskområde för explosiv atmosfär redovisas. Infoblad om hantering av brandfarlig vara (pdf, 183.9 kB) Info om tillstånd till hantering av brandfarliga varor (pdf, 91.2 kB) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara (pdf, 430.8 kB) Underrättelse om föreståndare LBE (pdf, 381.8 kB) Klassningsplaner Riskutredning och klassningsplan . För Uppsala universitets verksamhet med brandfarliga varor i Uppsala finns riskutredningar med tillhörande klassningplaner gjorda för varje campusområde. Ange om den brandfarliga varan ska hanteras, förvaras eller försäljas (flera alternativ kan väljas).

  1. Konkludent accept
  2. Hur mycket kostar skolan per elev

Ansökan avser Fastighet. Där hanteringen av brandfarlig vara sker Klassningsplaner enligt SRVFS 2004:7. TELEFON 0563-186 20 FAX 0563-134 66 ADRESS Skålviksvägen 1, 683 32 Hagfors WEBB www.hagfors.se. Uppgifter om fastighet och verksamhet. BRANDFARLIG VARA. 1 (6) BRANDFARLIG VARA. 2 (6) Elinstallationsintyg, om explosionsskyddsdokumentation med tillhörande klassningsplan krävs.

Här kan du ansöka om tillstånd för att hantera branfarlig vara samt skicka in Elinstallationsintyg, om klassningsplan krävs; Överensstämmelseintyg samt tryck-   Ny klassningsplan vid verksamhet med brandfarlig vara enligt Europanormen SS -EN 60 079-10. Enligt Sprängämnesinspektionens föreskrift, SÄIFS 1996:6,.

Dnr:

Innehåll klassningsplan enligt SÄI:s föreskrifter om klassning av riskområden vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor  BRANDFARLIG VARA. Diarienummer: 3. om föreståndare.

Klassningsplan brandfarlig vara

Ansökan brandfarlig vara - Mjölby kommun

Klassningsplan brandfarlig vara

1. BRANDFARLIG VARA. Tillstånd enligt lag (2010:1011) om hantering av brandfarliga och explosiva varor (LBE). VAD ÄR KLASSNINGSPLAN. Bedömning av  Klassningsplan enligt SRVFS 2004:7. I planen bör ingå ritningar som visar de klassade områdenas utsträckning i såväl horisontell som vertikal led.

Klassningsplan brandfarlig vara

En föreståndare ska dock alltid utses, i vissa fall (enmansföretag etc.) kan föreståndaren och tillståndshavaren vara samma person. Riskutredning brandfarlig vara; Klassningsplan; Systematiskt brandskyddsarbete; Historia. FT Brandkonsult bildades i oktober 2018 och utgår från Majorna i västra klassningsplan redovisar de områden där explosiv atmosfär kan förekomma vid hantering av de brandfarliga varorna. Hantering av endast förslutna behållare kräver normalt ingen klassningsplan. Cisterner och rörledningar Om hantering av brandfarlig vara sker i cistern och rörledningar behövs dokumentation i form av teknisk Sådana byggnader och verksamheter kan vara relevanta om de ligger inom 100 meter från hanteringsplats för brandfarlig vara. Skyddsobjekten bör beskrivas så att det framgår om: - Byggnaden är brännbar (träkonstruktion) eller obrännbar. - Byggnaden innefattar brandfarlig verksamhet (t ex öppen hantering av brandfarlig vätska) Explosionsskyddsdokumentation med tillhörande klassningsplan En verksamhetsutövare ska, enligt SRVFS 2004:7 om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor, bedöma var riskområden för explosiv atmosfär kan uppstå samt bedöma risken för antändning av explosiv atmosfär.
Skola farsta

Klassningsplan brandfarlig vara

En fastighetsövergripande riskutredning och klassningsplan finns gjord för varje fastighet i Uppsala Brandfarlig vara är brandfarlig gas alternativt en vätska med flampunkt under 100°C och brandreaktiva varor. Ett exempel på brandfarlig gas är gasol eller acetylen, vätska kan vara spolarvätska eller bensin. Brandfarliga varor skall vara märkta med symboler och varningstexter så att användare informeras om farorna och märklingen bestäms av varans klassificering. Skåp och förråd samt dörrar som leder in till utrymmen där brandfarlig vara förvaras skall skyltas väl för att det skall vara synligt för alla var brandfarlig vara finns. Till brandfarliga varor hör brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor.

Företaget/sökandens namn.
Skandiabanken sparkonto villkor

vasastan örebro karta
gant sverige jobb
malmo universitet bibliotek
orange spray paint
lindvallen experium öppettider
avatar the last airbender
läslyftet statsbidrag

Farliga verksamheter - Brandskydd, Ventilationsbrandskydd

BMa-11739-v.3 Blankett: Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarlig vara. Ansökan om Typ av vara.


Gröt eller välling
förutbetalda kostnader enskild firma

Tillstånd brandfarlig vara boden.se

Ange största mängd brandfarlig vara som ska hanteras på en gång, samt hur den ska förvaras. Ange till exempel att förvaring sker i cisterner inomhus, ovan eller i mark, i lösa behållare inom- eller utomhus, i gasklocka eller i ett brandklassat skåp. Kom ihåg att ange namn, klass, förvaringssätt och mängd (liter) av varan.