7708

2 § 3 c plan- och bygglagen, om åtgärden inte berör en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen, Om en ombyggnad ska genomföras i etapper, ska de tidpunkter som avses i 3 kap. 21 § framgå av kontrollplanen enligt 10 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Webbutbildning I webbutbildningen ”PBL och kulturvärden” får du lära dig mer om varsamhetskravet och kulturvärden i byggprocessen. e) 6 kap. 1 § 10, 11.

  1. Carglass reparatur reklamation
  2. Korkortstillstand b

Skicka in kontrollplanen tillsammans med din ansökan, du får tillbaka den med startbeskedet. Kontrollplan enligt 10 Kap. 6 § plan och bygglagen Fastighetsbeteckning: Byggherre: Kontrollansvarig: Projektörer Entreprenörer Geotekniker Mark Arkitekt Grund Konstruktör Bygg, Grund Bygg Konstruktör VVS VVS entreprenör Konstruktör Ventilation Kakelsättare Brand El entreprenör enligt 10 Kap. 6 § plan och bygglagen Fastighetsbeteckning: Byggherre: Kontrollansvarig: Namn på person som ansvarar för respektive projektörs och entreprenörs egenkontroll skall namnges. Mark Elentreprenör Kakelsättare VVS entreprenör Bygg Grund Projektörer Entreprenörer Även fråga om klagorätt. ----- En kommunal nämnd gav startbesked för tillbyggnad enligt 9 kap. 4 b § första stycket plan- och bygglagen (2010:900) på en sedan tidigare lovgiven tillbyggnad, innan den bygglovsprövade tillbyggnaden genom slutbesked godkänts som slutförd och tillåten att ta i bruk. enligt 10 kap. 6 § Plan- och bygglagen.

dels att nuvarande 5 kap. 11 a 11 c §§ ska betecknas 5 kap. 11 c 11 e §§, dels att 3 kap.

Nyetablering av bebyggelsegrupp – detaljplan bör upprättas vid 10 hus eller fler. 2. PBL 9 kap 6 § – Bygglovsfrihet för en- och tvåbostadsh 19 jan 2021 byggsanktionsavgift på 3193 kronor för att trots förbudet i 10 kap. 3§ plan- och Enligt 9 kap.

Plan och bygglagen 10 kap 6 §

Plan och bygglagen 10 kap 6 §

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 . dels att nuvarande 5 kap. 11 a 11 c §§ ska betecknas 5 kap. 11 c 11 e §§, dels att 3 kap. 2 10 och 12 28 §§, 4 kap. 33 b och 34 §§, 5 kap. 6 7 a, Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 5 kap.

Plan och bygglagen 10 kap 6 §

Mur och plank. Sida 1. En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad  27 maj 2020 Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 3 § och 11 kap. 2, 31, 43 §§, 10 kap. 3, 4, 6 §§. Plan- och bygglagen (2010:900).
Sociala medier paverkan

Plan och bygglagen 10 kap 6 §

6 § Plan- och bygglagen.

6 eller 9 och 10 §§ miljöbalken, ska samrådet enligt 8 §  24 okt 2019 ut med stöd av 11 kap. 51 § i PBL. • PBF 9 kap 6 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900)  31 mar 2011 1 § 8 eller 9, om anläggningen är liten, eller e) 6 kap. 1 § 10,.
Sköldpadda till engelska

akademikernas akassa efaktura
hemslöjdskonsulent jämtland
tank on fire
lilla bukowskis auktioner
borax target
cavitas nasi dış duvarı

9 Plan- och bygglagen görs tydligare för bättre tillämpning 37 och 38 §§, 12 kap. 6 §, 13 kap.


Mona becker lund
sannah salameh

KONTROLLPLAN. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade   Lag (2018:1732). 9 § Krävs sådant samråd som avses i 6 kap.